Popis vzdělávací akce

Na praktických příkladech ukážeme, jak lze organizovat výuku jako funkční vyučovací jednotku, při které diferencujeme učivo tak, abychom na základě IVP vyučovali i žáky integrované, efektivně spolupracovali s asistentem pedagoga, všichni žáci vzájemně spolupracovali a plnili nejen obsah RVP, ale získávali i důležité životní (sociální) dovednosti.

Podrobnější informace

Účastníci si ujasní pojem společné vzdělávání, jeho legislativní a podpůrná opatření a na praktických příkladech se seznámí s výčtem metod a forem práce aktivního učení se strategií výuky, která umožní respektovat individuální možnosti, zdravotní stav a přihlédne i k sociálnímu prostředí žáka jako jednotlivce k dosažení cílů a kompetencí RVP.

Detaily akce

Číslo akce: AK03754
Akreditace: MSMT-1128/2018-1-152
Cena: 1 300 Kč
Termín akce od: 5. 11. 2020 - 09:00
Termín akce do: 5. 11. 2020 - 15:30
Rozsah hodin: 8hod.
Termín začátku akce: 5. 11. 2020
Termín odevzdání přihlášek: 30. 10. 2020

Místo akce: Brno a okolí
Konkrétní místo: Brno, Hybešova 15
Kontakt: Ing. Michal Slezák, e-mail: slezak@sssbrno.cz, tel. 733 585 873
Lektor: Mgr. Jiří Hruška

Na akci se nelze přihlásit.