Popis vzdělávací akce

Cílem semináře je objasnit aktuální legislativu pro tvorbu a užití FKSP a její praktické využití ve školách a školských zařízeních. Seminář je komplexně zaměřen na správné obsahové čerpání fondu, na specifikaci cílových skupin pro čerpání fondu a správné administrativní kroky při užití rozpočtu fondu. Nabízí další vzdělávání pro ekonomický úsek škol, odpovídá na otázku, jak se vyhnout chybám při jeho čerpání a vést dokumentaci správně. Určeno pro zaměstnance pracujících s tímto fondem ze všech typů škol.

Detaily akce

Číslo akce: AK03785
Akreditace: MSMT - 22376/2017-1-985
Cena: 800 Kč
Termín akce od: 18. 1. 2021 - 08:30
Termín akce do: 18. 1. 2021 - 12:00
Rozsah hodin: 4hod.
Termín začátku akce: 18. 1. 2021
Termín odevzdání přihlášek: 16. 10. 2020

Místo akce: Blansko a okolí
Konkrétní místo: Blansko, nám. Svobody 2
Kontakt: Irena Hrušáková, e-mail: hrusakova@sssbrno.cz, tel. 602 169 157
Lektor: JUDr. Dana Juřičková