Popis vzdělávací akce

Seminář bude zaměřen především na motoriku, její definici a základní pojmy. Mino jiné se zaměří také na úroveň jemné a hrubé motoriky u dětí předškolního věku, úroveň kresby a rozvoj kresby postavy u předškoláků a úroveň vizuomotoriky u předškoláků. Lektorka doporučí aktivity pro rozvoj jemné motoriky, správného přítlaku atd. a nabídne podklady pro depistáž nezralosti v oblasti motoriky, vizuomotoriky. V praktické části se seznámíte s ukázkami vybraných senzomotorických cvičení, s ukázkami cvičení a her vhodných pro předškoláky a ml. školáky, s praktickými ukázkami tanečně-pohybových aktivit rozvíjejících motoriku, vizuomotoriku, s ukázkami využití perkusivních nástrojů k rozvoji jemné a hrubé motoriky, vizuomotoriky, pohybové koordinace a kognice u dětí v MŠ a ZŠ.

Detaily akce

Číslo akce: AK03800
Akreditace: MSMT-15048/2018-1-610
Cena: 1 100 Kč
Termín akce od: 28. 1. 2021 - 08:30
Termín akce do: 28. 1. 2021 - 15:00
Rozsah hodin: 8hod.
Termín začátku akce: 28. 1. 2021
Termín odevzdání přihlášek: 21. 1. 2021

Místo akce: Hodonín a okolí
Konkrétní místo: Hodonín, Horní Valy 2
Kontakt: Drahomíra Ševčíková, e-mail: sevcikova@sssbrno.cz, tel. 733 500 822
Lektor: Mgr. Alena Vlková