Popis vzdělávací akce

Účastníci se seznámí s cílem a dynamikou motivace pro tvořivý a spokojený život každého jedince. Budou se učit jak posilovat komunikační schopnosti, rozvíjet a zdokonalovat pohybové schopnosti, orientaci prostoru, překonávání překážek, rozvíjet výslovnost, tempo a intonaci řeči. V dramatických činnostech využijí verbální i neverbální projevy i vzájemné poznávání, souhru při řešení situace, hodnocení podílu jednotlivce v rámci skupiny. Budou pracovat s vhodnými a oblíbenými dětskými knihami a budou motivováni k samostudiu doporučené literatury.

Podrobnější informace

určeno pro pedagogy MŠ

Detaily akce

Číslo akce: AK03839
Akreditace: MSMT-7172/2018-1-363
Cena: 1 300 Kč
Termín akce od: 31. 5. 2021 – 09:00
Termín akce do: 31. 5. 2021 – 15:00
Rozsah hodin: 8hod.
Termín začátku akce: 31. 5. 2021
Termín odevzdání přihlášek: 24. 5. 2021

Místo akce: Brno a okolí
Konkrétní místo: Brno, Hybešova 15
Kontakt: Mgr. Eva Prokešová, e-mail: prokesova@sssbrno.cz, tel. 543 426 056
Lektor: Mgr. Svatava Vyhlídalová