Popis vzdělávací akce

Na semináři se seznámíte s platnými účetními předpisy pro ÚZ k poslednímu dni účetního období, s inventarizací jako kontrolou věcné správnosti účetnictví. Rozeberete účetní práce před uzavřením účetnictví (účetní uzávěrka), včetně příkladů (časové rozlišení na konci roku včetně ČR transferů, tvorba dohadných položek na nevyúčtované náklady a výnosy, zaúčtování výsledků inventarizace včetně zúčtování zůstatku zásob, způsob B, zaúčtování odhadu daně z příjmů PO). V neposlední řadě se budete zabývat kontrolou ocenění před sestavením účetní závěrky (kontrola/tvorba opravných položek, zejména k nedobytným pohledávkám a pohledávkám po lhůtě splatnosti a se zaúčtováním kurzových rozdílů). Závěrem vám lektorka uvede příklady zpracování účetní závěrky a příklady potřebných informací k doplnění do přílohy. Bude dán prostor pro diskuzi a odpovědi na dotazy.

Detaily akce

Číslo akce: AK03862
Akreditace: MSMT-1159/2020-2-157
Cena: 1 200 Kč
Termín akce od: 25. 11. 2020 – 09:00
Termín akce do: 25. 11. 2020 – 14:30
Rozsah hodin: 6hod.
Termín začátku akce: 25. 11. 2020
Termín odevzdání přihlášek: 18. 11. 2020

Místo akce: On-line
Konkrétní místo: On-line
Kontakt: Drahomíra Ševčíková, e-mail: sevcikova@sssbrno.cz, tel. 733 500 822
Lektor: Bc. Lenka Vídeňská

Poznámka:

Před konáním webináře vám bude zaslán odkaz k přihlášení.


Na akci se nelze přihlásit.