Popis vzdělávací akce

Seminář účastníkům přiblíží prožitkovou formou možnosti práce se třídou. - Způsoby práce se třídou - Komunitní kruh, pravidla komunitního kruhu - Smysl třídnické hodiny, způsob vedení třídnické hodiny - Zásady třídnické hodiny - Struktura třídnické hodiny, přínos třídnické hodiny pro žáky - Skupiny témat třídnické hodiny – praktické návody pro třídní učitele - Evaluace Seminář zprostředkuje pedagogům různé návody, jak pracovat se třídou, např. řešení konfliktů, řešení problémů, naučit žáky rozvíjet dovednosti komunikační, seberegulační nebo sebepoznávací, atd. Součástí semináře je soubor vybraných technik s metodikou pro náplň třídnické hodiny (seznamovací, tvorba pravidel, sebepoznávací, sebeprosazovací, na podporu spolupráce, komunikace, koheze, atd.).

Detaily akce

Číslo akce: AK03864
Akreditace: MSMT - 22376/2017-1-985
Cena: 1 200 Kč
Termín akce od: 22. 10. 2020 - 13:30
Termín akce do: 22. 10. 2020 - 18:30
Rozsah hodin: 8hod.
Termín začátku akce: 22. 10. 2020
Termín odevzdání přihlášek: 16. 10. 2020

Místo akce: Brno a okolí
Konkrétní místo: Brno, Hybešova 15
Kontakt: Ing. Michal Slezák, e-mail: slezak@sssbrno.cz, tel. 733 585 873
Lektor: Mgr. Renata Ježková

Na akci se nelze přihlásit.