Popis vzdělávací akce

Všechny školy si na jaře prošly novou zkušeností – výukou na dálku. Ta se do mnoha škol pod vlivem epidemiologické situace postupně vrací. Na tuto situaci jsme nebyli připraveni, nikdo nás na digitální pedagogiku v situaci, kdy jsme izolováni od žáků nepřipravoval. Lektor v příspěvku shrne současnou situaci, poukáže na několik největších chyb a problémů, kterých se dopouštíme. Zároveň zmíní příklady dobré praxe, které některé školy provozují. Shrne aktivity, které je pro přechod na vzdělávání na dálku ve škole důležité uskutečnit, aby se maximalizoval dopad na výsledky učení žáků. Dále ve volém čase proběhne diskuze.

Podrobnější informace

PhDr. Ondřej Neumajer, Ph.D.pracuje jako konzultant vzdělávání, vysokoškolský učitel, lektor, didaktik a popularizátor účelného využívání inform. a komun. technologií. Dlouhodobě se zabývá problematikou využívání digi. technologií ve vzdělávání, vzdělávacími inovacemi a vzdělávací politikou. Je místopředsedou akreditační komise DVPP u MŠMT, předseda školské rady ZŠ a MŠ Na Beránku, člen správní rady Elixíru do škol, pracuje jako konzultant MŠMT pro realizaci Strategie digitálního vzdělávání ČR.

Detaily akce

Číslo akce: AK03866
Akreditace: neakr_on-line_2020
Cena: 450 Kč
Termín akce od: 8. 10. 2020 – 09:00
Termín akce do: 8. 10. 2020 – 10:00
Rozsah hodin: 1hod.
Termín začátku akce: 8. 10. 2020
Termín odevzdání přihlášek: 7. 10. 2020

Místo akce: On-line
Konkrétní místo: On-line
Kontakt: PaedDr. Magda Zálešáková, e-mail: zalesakova@sssbrno.cz, tel. 603 867 660
Lektor: PhDr. Ondřej Neumajer , Ph.D.

Poznámka:

Před konáním webináře zašleme na Váš email uvedený v přihlášce internetový odkaz.


Na akci se nelze přihlásit.