Popis vzdělávací akce

Agrese je jev, který z fyziologického hlediska dovoluje růst, dosahovat cílů, rozvíjet se. Má mnoho podob a jednou z nich je ona klasická agresivita nekonstruktivního typu, má za účel ubližovat. A to ať komunikačním či fyzickým způsobem Účastníci si rozšíří své kompetence v oblasti rozvoje komunikačních dovedností v zátěžových a konfliktních situacích, profesionálního přístupu v komunikaci s dětmi a jejich rodinami, seznámí se s možnostmi, jak rozpoznat rizikové situace možného konfliktu i nepříjemných komunikačních střetů a jaké volit kroky k předcházení jejich vzniku. Obsahem semináře budou mimo jiné problematické kolektivy (třídy), dynamika kolektivu, agresivní jedinci, konflikty a jejich řešení, kritéria a fáze krize, sociopatologické jevy, komunikace a vlastní reflexe podařených i nepodařených zvládnutí kritických situací apod.

Detaily akce

Číslo akce: AK03867
Akreditace: MSMT-7172/2018-1-363
Cena: 1 150 Kč
Termín akce od: 26. 4. 2021 – 08:00
Termín akce do: 26. 4. 2021 – 15:00
Rozsah hodin: 8hod.
Termín začátku akce: 26. 4. 2021
Termín odevzdání přihlášek: 21. 4. 2021

Místo akce: On-line
Konkrétní místo: On-line
Kontakt: Drahomíra Ševčíková, e-mail: sevcikova@sssbrno.cz, tel. 733 500 822
Lektor: Mgr. Jiří Halda