Popis vzdělávací akce

Obsah: • Řízení změny (vize školy a strategie k jejímu dosažení, plánování, sdílení vize a společných hodnot. • Vedení a řízení sebe samé (sebereflexe své osobnosti, svého chování a jednání, efektivní komunikace, profesní et • Vedení a řízení druhých (motivace, komunikace a sdílené rozhodování, školní klima) • Vedení a řízení instituce (organizování, interní předpisy, právní předpisy, školní řád, provozní řády). Školní vzdělávací programy - zkušenosti. Vzdělávací program je určený ředitelkám mateřských škol, případně vedoucím učitelkám. Součástí programu je výměna zkušeností a závěrečná diskuse. Seminář cílí na rozšíření kompetencí vedoucích pedagogických pracovníků mateřských škol v oblasti manažerských dovedností se zaměřením na personální management ve školství. Účastníci si na tomto semináři rozšíří své kompetence o nejnovější poznatky a informace se specifiky vycházejícími z prostředí mateřské školy.

Podrobnější informace

akce proběhne prezenčně/online dle situace

Detaily akce

Číslo akce: AK03886
Akreditace: MSMT-553/2019-1-159
Cena: 1 400 Kč
Termín akce od: 26. 4. 2021 – 09:00
Termín akce do: 26. 4. 2021 – 16:00
Rozsah hodin: 8hod.
Termín začátku akce: 26. 4. 2021
Termín odevzdání přihlášek: 19. 4. 2021

Místo akce: Brno a okolí
Konkrétní místo: Brno, Hybešova 15
Kontakt: Mgr. Monika Součková, e-mail: souckova@sssbrno.cz, tel. 543 426 038
Lektor: Mgr. Eva Chvátalová

Na akci se nelze přihlásit.