Popis vzdělávací akce

Účastníci si rozšíří své kompetence v oblasti rozvoje komunikačních dovednosti v zátěžových a konfliktních interpersonálních situacích, profesionálního přístupu v komunikaci s dětmi a jejich rodinami, seznámí se s možnostmi, jak rozpoznat rizikové situace možného konfliktu i nepříjemných komunikačních střetů a jaké volit kroky k předcházení jejich vzniku. Zaměří se na monitoring individuálních rizik a silných stránek komunikačních dovedností účastníků, zátěžové komunikační situace, konflikty a spory, způsoby jejich řešení, prevence konfliktu – aneb co si všímat v kontaktu (projekce, komunikační zlozvyky, „úklid v jazyku“, rizikové způsoby vyjadřování). Seznámí se s příklady (modelové situace) komunikačních dovedností, specifické profesní situace z praxe pedagogů (konflikt s dítětem, s jeho rodiči, komunikace na pracovišti, nevyřešené spory a komunikační „dusna“ v práci). V neposlední řadě se budou účastníci zabývat ukázkou tréninku komunikace (praktické interakce).

Detaily akce

Číslo akce: AK03888
Akreditace: MSMT-27732/2019-1-924
Cena: 1 000 Kč
Termín akce od: 24. 11. 2021 - 14:00
Termín akce do: 24. 11. 2021 - 18:00
Rozsah hodin: 5hod.
Termín začátku akce: 24. 11. 2021
Termín odevzdání přihlášek: 17. 11. 2021

Místo akce: Hodonín a okolí
Konkrétní místo: Hodonín, Horní Valy 2
Kontakt: Drahomíra Ševčíková, e-mail: sevcikova@sssbrno.cz, tel. 733 500 822
Lektor: Mgr. Karel Opravil