Popis vzdělávací akce

Seminář přinese znalosti v oblasti sebehodnocení a metod formativního hodnocení. - metodou Sněhová koule shromáždíme účastnické prekoncepty i koncepty k základním pojmům a otázkám tématu - vyhodnotíme co a jak hodnotit u Sněhové koule; rozdíl mezi hodnocením a zpětnou vazbou - budeme budeme vytvářet příklady popisné zpětné vazby - provedeme reflexi úspěšnosti a doporučení do budoucna - 5 metod formativního hodnocení, skupinová diskuse V průběhu kursu budou učitelé vedeni k plánování konkrétních kroků formativního hodnocení.

Detaily akce

Číslo akce: AK03925
Akreditace: MSMT - 16120/2019-1-674
Cena: 1 450 Kč
Termín akce od: 28. 4. 2021 - 09:00
Termín akce do: 28. 4. 2021 - 16:00
Rozsah hodin: 8hod.
Termín začátku akce: 28. 4. 2021
Termín odevzdání přihlášek: 21. 4. 2021

Místo akce: Brno a okolí
Konkrétní místo: Brno, Hybešova 15
Kontakt: Mgr. Monika Součková, e-mail: souckova@sssbrno.cz, tel. 543 426 038
Lektor: PhDr. Libor Kyncl