Popis vzdělávací akce

Neopomenutelné téma pro každého učitele, který potřebuje nutně znát, co žákům v oblasti drog aktuálně hrozí a jak případně s náročnou situací ve školním prostředí pracovat. Typy protidrogové prevence v České republice, jejich cíle, poskytovatelé Nejčastěji zneužívané drogy v České republice – kontext, statistiky, typy drog, etiologie užívání, projevy užití, důsledky užívání s ohledem na pedagogický kontext, varovné příznaky případného užívání Legislativa související s drogovou problematikou Potenciální diagnostika akutní intoxikace

Detaily akce

Číslo akce: AK03926
Akreditace: MSMT-27732/2019-1-924
Cena: 1 450 Kč
Termín akce od: 8. 10. 2021 - 09:00
Termín akce do: 8. 10. 2021 - 16:00
Rozsah hodin: 8hod.
Termín začátku akce: 8. 10. 2021
Termín odevzdání přihlášek: 1. 10. 2021

Místo akce: Brno a okolí
Konkrétní místo: Brno, Hybešova 15
Kontakt: Mgr. Monika Součková, e-mail: souckova@sssbrno.cz, tel. 543 426 038
Lektor: Mgr. et Mgr. et Mgr. Jan Zahradník