Popis vzdělávací akce

První část dvoudílného semináře. Cílem vzdělávacího programu je seznámit pedagogy jak prostřednictvím dětské kresby mohou reagovat na potřeby dítěte a bude – li nutné, směrovat dítě na pomoc specialisty.

Podrobnější informace

Přehled témat výuky: • Vývoj kresby ve vztahu k vývojovému období dítěte. • Kvalita jemné motoriky – porucha automatizace pohybů, úroveň motorické a senzomotorické koordinace, příčiny grafomotorických poruch, kresba a prostorová orientace, představivost, pozornost). • Schopnost vnímat prostorové vztahy. • Vizuální představivost – horizontální – vertikální – perspektivní tj. kreslí, to co zná). • Vizuální realizmus – věková kategorie. • Význam barev – barva a módní trend • Dětské barvy

Detaily akce

Číslo akce: AK03927
Akreditace: MSMT-7172/2018-1-363
Cena: 950 Kč
Termín akce od: 26. 4. 2021 – 09:30
Termín akce do: 26. 4. 2021 – 13:30
Rozsah hodin: 5hod.
Termín začátku akce: 26. 4. 2021
Termín odevzdání přihlášek: 19. 4. 2021

Místo akce: Brno a okolí
Konkrétní místo: Brno, Hybešova 15
Kontakt: Ing. Dagmar Simandelová, e-mail: simandelova@sssbrno.cz, tel. 543 426 063
Lektor: Mgr. Svatava Vyhlídalová

Na akci se nelze přihlásit.