Akční text

Akce zdarma!

Popis vzdělávací akce

Hotelová škola Světlá a Střední odborná škola řemesel Velké Meziříčí vznikla v r. 2014 sloučením dvou místních středních škol, jež mají více než stoletou tradici. Škola nabízí čtyřleté studium zakončené maturitní zkouškou v oborech Hotelnictví, Obchodní akademie, Podnikání – nástavbové studium. Dále škola nabízí řadu tříletých učebních oborů, např. Kuchař-číšník, Elektrikář, Automechanik, Opravář zem. strojů, Výtahář aj. Škola je známá kvalitní jazykovou (ANJ, NEJ, FRJ, RUJ) a odbornou výukou včetně nabídky zahraničních praxí (VB, FR, SRN, RAK, IT, Řecko, SPA, SR) a specializačních kurzů (gastronom. kurzy, řízení motor. vozidel, svářečský kurz aj.). Škola se pyšní bohatým zázemím včetně celodenního ubytování (DM), stravy a volnočasových aktivit. Absolventi maturitních oborů nacházejí uplatnění jako řídící pracovníci v hotelích, restauracích, jako samostatní podnikatelé, pracovníci ve stravování, v cestovním ruchu, v obchodně podnikatelské sféře, ve státní i veřejné správě.

Podrobnější informace

Absolventi maturitních oborů nacházejí uplatnění jako řídící pracovníci v hotelích, restauracích, jako samostatní podnikatelé, pracovníci ve stravování, v cestovním ruchu, v obchodně podnikatelské sféře, ve státní i veřejné správě. Absolventi učebních oborů nacházejí uplatnění díky svým odborným kompetencím v řadě odvětví našeho hospodářství. Dny otevřených dveří: 2. 12. 2020, 22. 1. 2021, tradičně spojen s adventem a vánoční tematikou.

Detaily akce

Číslo akce: AK03934
Akreditace: neakr_on-line_2020
Cena: 0 Kč
Termín akce od: 23. 11. 2020 - 11:00
Termín akce do: 23. 11. 2020 - 12:30
Rozsah hodin: 2hod.
Termín začátku akce: 23. 11. 2020
Termín odevzdání přihlášek: 23. 11. 2020

Místo akce: On-line
Konkrétní místo: On-line
Kontakt: Ing. Stanislava Mrkvová, e-mail: mrkvova@sssbrno.cz, tel. 728 582 420

Poznámka:

Před konáním akce zašleme na Váš email uvedený v přihlášce internetový odkaz.


Na akci se nelze přihlásit.