Popis vzdělávací akce

Účastníci se v rámci webináře seznámí s různými pohledy na proces hodnocení žáků, produktů, které žáci vytvářejí, a procesů, kterými procházejí. Porovnají hodnocení žáků vzhledem k cílům (sumativní hodnocení) a vzhledem k jejich individuálnímu pokroku (formativní hodnocení). Zaměří se na to, jak sbírat informace o jednotlivých žácích, aby jim mohli poskytnou ucelenou zpětnou vazbu a jak k tomu účelu slouží žákovská portfolia. Budou hodnotit s pomocí kritérií hodnocení a sestavovat jednoduchý kriteriální rámec hodnocení. Zvláštní prostor bude věnován hodnocení dovedností, které směřují k rozvoji klíčových kompetencí. Toto téma významně souvisí se zaváděním inkluzivního vzdělávání do praxe škol.

Detaily akce

Číslo akce: AK03941
Akreditace: neakr_on-line_2020
Cena: 760 Kč
Termín akce od: 2. 11. 2020 - 13:00
Termín akce do: 2. 11. 2020 - 17:00
Rozsah hodin: 4hod.
Termín začátku akce: 2. 11. 2020
Termín odevzdání přihlášek: 26. 10. 2020

Místo akce: On-line
Konkrétní místo: On-line
Kontakt: Mgr. Miroslava Hudečková, e-mail: hudeckova@sssbrno.cz, tel. 733 585 861
Lektor: Mgr. Jiří Hruška

Poznámka:

Před konáním webináře Vám bude zaslán odkaz k přihlášení.


Na akci se nelze přihlásit.