Popis vzdělávací akce

Program je zaměřený na propojenost a sounáležitost výchovy – nevýchovy a její vliv na vývoj dítěte ovlivňující školní zralost a sociální i psychickou připravenost na vzdělávání. Program napomůže pedagogům vytvořit postoj ve vzájemném vztahu dítě/žák a zákonný zástupce. Zároveň ukáže na možnosti podpory přirozeného vývoje dítěte a jeho priorit ve zdravé výchově, na propojenost „výchovy – nevýchovy“ s vývojovým oslabením dítěte a následnou SPU u žáka, na vliv pozornosti, soustředění, psychiku dítěte/žáka v rámci školního úspěchu a neúspěchu. 1. Výchova – nevýchova: projevy a chování dítěte/žáka ve vzdělávacím procesu. 2. Přirozený vývoj dítěte, vývojové oslabení dítěte/žáka. 3. Vzorce chování a projevy dítěte/žáka s vývojovým oslabením ve školní praxi. 4. Školní úspěch a neúspěch. 5. Pravidla vzájemné komunikace. 6. Pedagogická diagnostika: identifikace, podpora a vzdělávání.

Podrobnější informace

akce proběhne online/prezenčně dle aktuáoní situace

Detaily akce

Číslo akce: AK03945
Akreditace: MSMT-1159/2020-2-157
Cena: 1 350 Kč
Termín akce od: 21. 4. 2021 – 08:30
Termín akce do: 21. 4. 2021 – 15:30
Rozsah hodin: 8hod.
Termín začátku akce: 21. 4. 2021
Termín odevzdání přihlášek: 14. 4. 2021

Místo akce: On-line
Konkrétní místo: On-line
Kontakt: Mgr. Monika Součková, e-mail: souckova@sssbrno.cz, tel. 543 426 038
Lektor: PhDr. Renáta Jurčíková

Na akci se nelze přihlásit.