Popis vzdělávací akce

Webinář pro pedagogické pracovníky, který je zaměřený na otázky týkající se rozvoje hrubé a jemné motoriky v návaznosti na systematický rozvoj grafomotorických dovedností a odstranění obtíží spojených se psaním. Účastníkům budou prezentovány jednotlivé metodické postupy v oblasti rozvoje grafomotorických a vizuomotorických dovedností a schopností dětí předškolního věku, přípravných tříd a 1. tříd ZŠ. Důraz bude kladen zejména na vývojové hledisko jednotlivých percepčně-motorických funkcí. Účastníci se prakticky seznámí s jednotlivými metodickými postupy.

Podrobnější informace

PC s připojením k internetu, sluchátka, web kamera

Detaily akce

Číslo akce: AK03952
Akreditace: neakr_on-line_2020
Cena: 700 Kč
Termín akce od: 22. 10. 2020 - 08:30
Termín akce do: 22. 10. 2020 - 10:30
Rozsah hodin: 2hod.
Termín začátku akce: 22. 10. 2020
Termín odevzdání přihlášek: 20. 10. 2020

Místo akce: On-line
Konkrétní místo: On-line
Kontakt: Mgr. Radomíra Ježková, e-mail: jezkova@sssbrno.cz, tel. 734 441 511
Lektor: Mgr. Lenka Bínová

Na akci se nelze přihlásit.