Popis vzdělávací akce

Dnešní inovativní přístup ve vzdělávání si jistě žádá nemalé finanční prostředky, jež nelze získat pouze z přidělených normativních zdrojů. Proto se často vedoucí pracovníci ve školství snaží získat finance prostřednictvím doplňkové činnosti, případně formou získání prostředků z programů EU. Mnohdy jde o nemalé finanční zdroje, které napomohou k materiálnímu rozvoji školy.

Detaily akce

Číslo akce: AK03959
Akreditace: neakr_on-line_2020
Cena: 950 Kč
Termín akce od: 8. 12. 2020 – 14:00
Termín akce do: 8. 12. 2020 – 16:30
Rozsah hodin: 3hod.
Termín začátku akce: 8. 12. 2020
Termín odevzdání přihlášek: 1. 12. 2020

Místo akce: On-line
Konkrétní místo: On-line
Kontakt: Jana Daňková, e-mail: dankova@sssbrno.cz, tel. 543 426 029
Lektor: Ing. Petra Schwarzová

Na akci se nelze přihlásit.