Popis vzdělávací akce

V rámci praktického nácviku komunikace se zaměříme na pravidla efektivní komunikace a jejich přímé využití: - oceňování a zájem (cíleně rozvíjet zaměřování pozornosti na pozitivní aspekty) - jak se zbavit hodnotících soudů, nálepkování) - práce s vnitřním „JÁ“, stereotypy, které ovlivňují naše jednání v konfliktech - jak se vyhnout nevyžádané radě a namísto toho vést žáka ke zvídavosti - jak rozpoznat a zvládnout emoce žáka (i učitele), aneb emoce je nakažlivá - práce s vnitřní motivací – balíček s obsahem: úspěch + smysl (užitek) + možnost volby - základní psychické potřeby žáka (sounáležitost, bezpečí, respekt, odvaha k neúspěchu) - principy pozitivního myšlení v komunikaci se žákem (jak přijmout odpovědnost za své myšlenky, emoce a chování)

Detaily akce

Číslo akce: AK03960
Akreditace: neakr_on-line_2020
Cena: 550 Kč
Termín akce od: 30. 10. 2020 - 09:00
Termín akce do: 30. 10. 2020 - 12:00
Rozsah hodin: 3hod.
Termín začátku akce: 30. 10. 2020
Termín odevzdání přihlášek: 22. 10. 2020

Místo akce: On-line
Konkrétní místo: On-line
Kontakt: Mgr. Monika Součková, e-mail: souckova@sssbrno.cz, tel. 543 426 038
Lektor: Mgr. Monika Fojtáchová

Na akci se nelze přihlásit.