Popis vzdělávací akce

Voda – slovo poslední dobou skloňované čím dál tím častěji. Voda – nezbytná pro rostliny, pro zvířata, pro člověka, pro celý svět. Seminář má účastníkům semináře ukázat vodu jako zdroj života a velké inspirace pro práci s dětmi. Seminář obsahuje část teoretickou i praktickou a snaží se přinést mezi účastníky nápady a inspiraci k tvořivým, výtvarným činnostem souvisejícím s vodou z nejrůznějšího úhlu pohledu. Výtvarná dílna je koncipována jako workshop zpracovávající zejména odpadový materiál, který je pro práci s dětmi výhodný zejména pro svou finanční nenáročnost a dostupnost.

Detaily akce

Číslo akce: AK03967
Akreditace: MSMT-34553/2019-1-1134
Cena: 900 Kč
Termín akce od: 8. 11. 2021 – 08:30
Termín akce do: 8. 11. 2021 – 13:15
Rozsah hodin: 6hod.
Termín začátku akce: 8. 11. 2021
Termín odevzdání přihlášek: 26. 4. 2021

Místo akce: Brno a okolí
Konkrétní místo: Brno, Hybešova 15
Kontakt: Ivana Suchánková, e-mail: suchankova@sssbrno.cz, tel. 543 426 036, 601 160 353
Lektor: Bc. Veronika Enekeš