Akční text

Termín konání: 30.11. a 1.12.2020, čas: 13.00 - 17.00

Popis vzdělávací akce

„Hravý rozvoj emoční inteligence ve vyučovacím procesu“ přinese účastníkům informace, náměty, cenné metody a formy práce využitelné ve vyučovacím procesu k rozvoji emoční inteligence, do které patří posilování empatie, vyjadřování a chápaní pocitů, ovládání nálady, schopnosti řešení mezilidských problémů, vytrvalosti, přátelskosti, laskavosti a úcty. Celý program bude zaměřen na posilování zdravých vztahů v třídním kolektivu. Po celou dobu konání semináře budou využívány různé inovativní a kreativní postupy a metody práce se žákem. Informace budou předávány hravou a interaktivní formou.

Podrobnější informace

Cílová skupina: 1. st. ZŠ, lze žařadit do Šablon - varianta OSR

Detaily akce

Číslo akce: AK03968
Doporučeno pro:
Akreditace: MSMT-27732/2019-1-924
Cena: 1 150 Kč
Termín akce od: 30. 11. 2020 – 13:00
Termín akce do: 30. 11. 2020 – 17:00
Rozsah hodin: 8hod.
Termín začátku akce: 30. 11. 2020
Termín odevzdání přihlášek: 30. 11. 2020

Místo akce: On-line
Konkrétní místo: On-line
Kontakt: Ing. Stanislava Mrkvová, e-mail: mrkvova@sssbrno.cz, tel. 728 582 420
Lektor: Mgr. Lucie Mucalová

Poznámka:

Před konáním webináře zašleme na Váš email uvedený v přihlášce internetový odkaz.


Na akci se nelze přihlásit.