Popis vzdělávací akce

Cílem tohoto semináře je seznámit učitelky MŠ a asistenty pedagoga s charakteristickými projevy dětí raného věku s poruchou autistického spektra a s jejich vývojovým profilem tak, aby byli schopni všímat si těchto projevů, rozpoznat je a kompetentněji se tak rozhodovat při eventuální integraci takto postižených dětí do MŠ, příp. s takto postiženými dětmi raného věku pracovat.

Detaily akce

Číslo akce: AK03979
Akreditace: MSMT-7172/2018-1-363
Cena: 700 Kč
Termín akce od: 9. 4. 2021 – 09:00
Termín akce do: 9. 4. 2021 – 12:00
Rozsah hodin: 4hod.
Termín začátku akce: 9. 4. 2021
Termín odevzdání přihlášek: 2. 4. 2021

Místo akce: On-line
Konkrétní místo: On-line
Kontakt: Drahomíra Ševčíková, e-mail: sevcikova@sssbrno.cz, tel. 733 500 822
Lektor: PhDr. Jana Petrášová

Na akci se nelze přihlásit.