Akční text

Webinář pro všechny pedagogy, kteří zajišťují distanční výuku a s tím spojené hodnocená žáků.

Popis vzdělávací akce

Hodnocení žáků ve vyučování je nezbytná součást výchovně vzdělávacího procesu a to nejenom v průběhu prezenčního vzdělávání, ale i v průběhu distančního vzdělávání. Co a jak hodnotit při poskytování distančního vzdělávání je předmětem dohad napříč pedagogickými sbory. Seminář Hodnocení žáků v distančním vzdělávání zodpovídá na otázky, jakým způsobem zadávat práce žákům s předem známými danými kritérii v oblasti kvality a kvantity u různě diferencovaných cílů obsahu vzdělávání, jak vytvořit spolupráci napříč pedagogickým sborem a sjednotit požadavky na žákovu práci v distančním vzdělávání. Nedílnou součástí semináře je pohled do sebehodnocení a zavedení hodnocení distančního vzdělávání do komplexního hodnocení žákova výkonu.

Podrobnější informace

Lektorkou webináře je Mgr. Marika Kropíková - speciální pedagožka a soudní znalec pro obor: školství a kultura, odvětví: pedagogika, specializace: speciální pedagogika, společné vzdělávání, etopedie, psychopedie, logopedie.

Detaily akce

Číslo akce: AK04008
Akreditace: neakr_on-line_2020
Cena: 600 Kč
Termín akce od: 5. 11. 2020 - 09:00
Termín akce do: 5. 11. 2020 - 11:00
Rozsah hodin: 2hod.
Termín začátku akce: 5. 11. 2020
Termín odevzdání přihlášek: 3. 11. 2020

Místo akce: On-line
Konkrétní místo: On-line
Kontakt: Mgr. Bc. Petra Burianová, e-mail: burianova@sssbrno.cz, tel. 603 228 730
Lektor: Mgr. Marika Kropíková

Poznámka:

Před konáním webináře vám zašleme na email uvedený v přihlášce internetový odkaz pro přohlášení.


Na akci se nelze přihlásit.