Popis vzdělávací akce

1. Podivné dědictví Seminář přiblíží některé problémy meziválečného světa, připomene, jak se z přísných trestů rodí nevraživost a ponížení a jaké následky to může mít. Budeme mluvit o německých reparacích a francouzské krátkozrakosti, britských ústupcích a italské nespokojenosti a o světové hospodářské krizi. Nahlédneme do map, oživíme hlavní mezinárodní konference. Metody a formy: práce s obrazovým materiálem a diagramy, rozbor citátů, problémové učení. Pavouk Seminář přibližuje období let 1922–1938, období, kdy narůstala hrozba fašismu. Přibližuje některé dobové události a hlavní uzlové body. Těžiště však není v přednášené faktografii, ale v ukázkách praktických postupů, které byly ověřeny na ZŠ i SŠ a jsou tedy přenosné do praxe. V programu se tak objeví Halasova báseň i úryvek hry Osvobozeného divadla, časové přímky, dobové dokumenty i dětské kostky. Také se zamyslíme nad tím, jak těžké je čelit násilí.

Podrobnější informace

Nový webinář oblíbeného letora.

Detaily akce

Číslo akce: AK04025
Akreditace: MSMT-32211/2020-2-832
Cena: 1 200 Kč
Termín akce od: 8. 12. 2020 - 08:00
Termín akce do: 8. 12. 2020 - 14:00
Rozsah hodin: 8hod.
Termín začátku akce: 8. 12. 2020
Termín odevzdání přihlášek: 2. 12. 2020

Místo akce: On-line
Konkrétní místo: On-line
Kontakt: Ing. Michal Slezák, e-mail: slezak@sssbrno.cz, tel. 733 585 873
Lektor: Mgr. Ivan Bauer

Na akci se nelze přihlásit.