Popis vzdělávací akce

Akreditovaný webinář je zaměřen na podporu práce ředitelů škol a školských zařízení. Osvětluje jim pracovněprávní aspekty vedoucí pozice v kontextu zákoníku práce a speciální právní úpravy dané školským zákonem. Zaměříme se na povinnosti, které má ředitel školy i ve vztahu ke zřizovateli. Některé upravuje školský zákon, jiné zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Osvětlíme si i kompetence zřizovatele vyplývající ze zákona o obcích a ze zákona o krajích. Účastníci obdrží osvědčení s názvem "Metodická poradna - podpora ředitelů v oblasti řízení".

Podrobnější informace

PC s připojením k internetu, web kameru, sluchátka

Detaily akce

Číslo akce: AK04028
Doporučeno pro:
Akreditace: MSMT-1159/2020-2-157
Cena: 900 Kč
Termín akce od: 25. 11. 2020 – 08:30
Termín akce do: 25. 11. 2020 – 12:00
Rozsah hodin: 4hod.
Termín začátku akce: 25. 11. 2020
Termín odevzdání přihlášek: 20. 11. 2020

Místo akce: On-line
Konkrétní místo: On-line
Kontakt: Mgr. Radomíra Ježková, e-mail: jezkova@sssbrno.cz, tel. 734 441 511
Lektor: JUDr. Hana Poláková

Poznámka:

Vyhlášen další termín stejného webináře 26.11.2020.


Na akci se nelze přihlásit.