Popis vzdělávací akce

Cílem semináře je seznámit posluchače s platnou legislativou v oblasti spisové služby a archivnictví zastoupenou zákonem č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a dopadem novely toho předpisu na původce dokumentů. Program semináře: Legislativa: seznámení s aktuální legislativou i souvisejícími předpisy, povinnosti veřejnoprávních i soukromoprávních původců dokumentů dle zákona. Tvorba spisových řádů. Spisová služba: operace související s příjmem, evidencí, rozdělováním, oběhem, vyřizováním, vyhotovováním, podepisováním, odesíláním, ukládáním a vyřazováním dokumentů – služba v listinné podobě – viz novelizace, které mění vyhlášku č. 259/2012 Sb. o podrobnostech výkonu spisové služby. Příjem digitálních dokumentů: návaznost operací spisové služby na systém datových schránek, elektronickou adresu podatelny a samostatné evidence dokumentů. Skartační řízení: podrobnosti přípravy a průběhu skartačního řízení, předávání archiválií do archivů – specifika skartačního řízení atd.

Podrobnější informace

Lektorka: Mgr. Galina Rucká, ředitelka Státního okresního archivu Hodonín

Detaily akce

Číslo akce: AK04080
Akreditace: neakr_on-line_2020
Cena: 700 Kč
Termín akce od: 27. 11. 2020 - 09:00
Termín akce do: 27. 11. 2020 - 12:00
Rozsah hodin: 4hod.
Termín začátku akce: 27. 11. 2020
Termín odevzdání přihlášek: 20. 11. 2020

Místo akce: On-line
Konkrétní místo: On-line
Kontakt: Drahomíra Ševčíková, e-mail: sevcikova@sssbrno.cz, tel. 733 500 822
Lektor: Mgr. Galina Rucká

Poznámka:

Před konáním webináře vám bude zaslán odkaz k přihlášení.


Na akci se nelze přihlásit.