Popis vzdělávací akce

V rámci výuky historie a dějin umění se prosazuje převážně celostátní hledisko a zorný úhel hlavního centra. To má své dobré důvody, ale je třeba se zaměřit i na regionální specifika, na to, co je známé z blízké zkušenosti, a také na opomíjený mezičlánek mezi státem a regionem, jímž je historická země. V tomto případě dvě země: Morava, respektive Markrabství moravské, a Slezsko, respektive jeho část zvaná Rakouské Slezsko. Existovala a existuje stále kulturní identita Moravy a Slezska? Cítíme-li se jako Moravané a Slezané, co z toho vyplývá, čím se lišíme od ostatních? Odpovědi na tyto otázky se dotýkají širokého spektra kulturních projevů, z nichž bude preferováno výtvarné umění zkoumané v sociokulturním kontextu. Přehled historického vývoje Moravy a Slezska se zaměřením na nejdůležitější umělecké památky. Morava a Slezsko v konceptech střední Evropy. Slavní Moravané a Slezané a současná kulturní identita obou historických zemí.

Podrobnější informace

ON-LINE seminář proběhne v programu Teams. Vstoupíte pomocí odkazu, který Vám bude zaslán emailem po uhrazení faktury.

Detaily akce

Číslo akce: AK04082
Akreditace: neakr_on-line_2020
Cena: 1 000 Kč
Termín akce od: 9. 12. 2020 – 09:00
Termín akce do: 9. 12. 2020 – 12:30
Rozsah hodin: 4hod.
Termín začátku akce: 9. 12. 2020
Termín odevzdání přihlášek: 2. 12. 2020

Místo akce: On-line
Konkrétní místo: On-line
Kontakt: Ivana Suchánková, e-mail: suchankova@sssbrno.cz, tel. 543 426 036
Lektor: PhDr. Aleš Filip PhD., PhDr. Tomáš Jeřábek

Na akci se nelze přihlásit.