Popis vzdělávací akce

Druhy smluv (pracovní, o dílo, kupní, darovací, sponzorská, o půjčce, o výpůjčce, o ubytování, nájmu, pronájmu, sponzorská, cestovní aj.), se kterými se můžeme i ve školství setkat. Podmínky uzavírání smluv, jejich obsahová náplň. Specifika jednotlivých smluv. Úskalí a doporučení při uzavírání smluv – důvody a důsledky neplatnosti smluv. Sankce a smluvní pokuty. Praktické příklady a rozbor předloh smluv. Prostor pro dotazy účastníků.

Podrobnější informace

Účastníci na webináři získají základní orientaci a přehled v současném právním řádu upravující oblast uzavírání smluv, pochopí zásady uzavírání smluv v praktickém životě, jejich dopady při nesprávné aplikaci právní normy.

Detaily akce

Číslo akce: AK04084
Akreditace: MSMT-8869/2019-1-419
Cena: 760 Kč
Termín akce od: 7. 6. 2021 – 08:30
Termín akce do: 7. 6. 2021 – 12:00
Rozsah hodin: 4hod.
Termín začátku akce: 7. 6. 2021
Termín odevzdání přihlášek: 3. 6. 2021

Místo akce: On-line
Konkrétní místo: On-line
Kontakt: Dobroslava Paličková, e-mail: palickova@sssbrno.cz, tel. 606035094
Lektor: JUDr. Dana Juřičková

Poznámka:

Před konáním webináře zašleme na Váš email uvedený v přihlášce internetový odkaz.