Popis vzdělávací akce

Cílem webináře je hledat odpovědi na otázky Co učit a kdy to učit? Jak to učit? Jak hodnotit? Vyzkoušet si prakticky efektivní metody výuky vyjmenovaných slov. Věnovat se otázkám hodnocení (sebehodnocení) žáka, stanovování kritérií pro hodnocení. Seznámit se s novými pracovními sešity připravenými podle všech požadavků RVP.

Detaily akce

Číslo akce: AK04090
Akreditace: MSMT-8869/2019-1-419
Cena: 900 Kč
Termín akce od: 3. 12. 2020 - 13:00
Termín akce do: 3. 12. 2020 - 16:30
Rozsah hodin: 4hod.
Termín začátku akce: 3. 12. 2020
Termín odevzdání přihlášek: 26. 11. 2020

Místo akce: On-line
Konkrétní místo: On-line
Kontakt: Naďa Zhořová, e-mail: zhorova@sssbrno.cz, tel. 543 426 068
Lektor: PaedDr. Hana Mühlhauserová

Na akci se nelze přihlásit.