Popis vzdělávací akce

Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga je určeno těm, kteří vykonávají nebo mají zájem vykonávat přímou pedagogickou činnost. Absolvent získá znalosti a dovednosti v oblasti pedagogiky a psychologie, které podmiňují výkon činnosti asistenta pedagoga - studium pedagogiky. Kritéria výběru účastníků: Studium je určeno pro zájemce o získání odborné kvalifikace k výkonu činnosti asistenta, který zajišťuje zejména přímou podporu žáků při vzdělávání, v souladu se zákonem o pedagogických pracovnících. Podmínky přihášení do kurzu: účastník musí mít ukončené středoškolské vzdělání tzn.od výučního listu. Kurz probíhá v rozsahu 84 vyučovacích hodin. Ukončení studia: ústní zkouškou před komisí a obhajobou závěrečné písemné práce. Po úspěšném složení zkoušky získá absolvent osvědčení.

Detaily akce

Číslo akce: AK04145
Akreditace: MSMT-1159/2020-2-157
Cena: 9 000 Kč
Termín akce od: 16. 3. 2021 - 08:30
Termín akce do: 26. 8. 2021 - 15:00
Rozsah hodin: 84hod.
Termín začátku akce: 16. 3. 2021
Termín odevzdání přihlášek: 28. 2. 2021

Místo akce: Brno a okolí
Konkrétní místo: Brno, Hybešova 15
Kontakt: Mgr. Eva Prokešová, e-mail: prokesova@sssbrno.cz, tel. 543 426 056
Lektor: PhDr. Hana Jakubcová, Mgr. Ludmila Konopková, Mgr. Lenka Odehnal Budínová