Popis vzdělávací akce

Cílem webináře je poskytnout účastníkům poznatky o výtvarném projevu předškolního dítěte a také praktickou zkušenost s antropologií výtvarné tvorby jako takové. Zkusíme si osvojit různé přístupy k motivaci výtvarného vyjadřování dětí (narativní motivace, nonverbální a intermediální metody a naučíme se analyzovat výtvarný projev na základě praktických ukázek s cílem porozumět obsahu a formám především kresby a malby. Cílem semináře je, aby v jeho závěru účastníci byli schopni projektovat vlastní kreativní úlohy ve výtvarné výchově a vzájemně si vypomáhat při projektování při práci v malých skupinách (jde o kompetenci k pedagogické interakci a reflexivnímu dialogu).

Podrobnější informace

Webinář

Detaily akce

Číslo akce: AK04156
Akreditace: MSMT-40272/2020-2-1023
Cena: 800 Kč
Termín akce od: 10. 3. 2021 – 09:00
Termín akce do: 10. 3. 2021 – 12:30
Rozsah hodin: 4hod.
Termín začátku akce: 10. 3. 2021
Termín odevzdání přihlášek: 3. 3. 2021

Místo akce: On-line
Konkrétní místo: On-line
Kontakt: Ivana Suchánková, e-mail: suchankova@sssbrno.cz, tel. 543 426 036, 601 160 353
Lektor: doc. PaedDr. Hana Stehlíková Babyrádová Ph.D.

Na akci se nelze přihlásit.