Popis vzdělávací akce

Seminář je zaměřený na rozvoj diagnostických dovedností učitelů mateřských škol v souladu s úpravami, které přinesl inovovaný RVP PV (2016). Objevuje se v něm nová terminologie, která hovoří o pedagogické diagnostice jako východisku pro vzdělávání, ale stává se také součástí autoevaluace školy. V povinnostech učitele MŠ se nově objevuje požadavek na konzultaci s rodiči nad portfoliem dítěte. Záznamový arch PREDICT, který bude na semináři představen, vznikl v rámci mezinárodního projektu „Good start to schoul“ a měl by učitelům MŠ pomoci efektivněji vyhodnocovat rozvoj kompetencí.

Detaily akce

Číslo akce: AK04158
Akreditace: MSMT-32211/2020-2-832
Cena: 1 050 Kč
Termín akce od: 18. 11. 2021 - 09:00
Termín akce do: 18. 11. 2021 - 15:30
Rozsah hodin: 8hod.
Termín začátku akce: 18. 11. 2021
Termín odevzdání přihlášek: 10. 11. 2021

Místo akce: Hodonín a okolí
Konkrétní místo: Hodonín, Horní Valy 2
Kontakt: Mgr. Miroslava Hudečková, e-mail: hudeckova@sssbrno.cz, tel. 733 585 861
Lektor: Doc. PhDr. Zora Syslová Ph.D.