Popis vzdělávací akce

Cílem tohoto webináře je seznámit učitelky MŠ a asistenty pedagoga s charakteristickými projevy dětí raného věku s poruchou autistického spektra a s jejich vývojovým profilem tak, aby byli schopni všímat si těchto projevů, rozpoznat je a kompetentněji se tak rozhodovat při eventuální integraci takto postižených dětí do MŠ, příp. s takto postiženými dětmi raného věku pracovat.

Detaily akce

Číslo akce: AK04161
Akreditace: MSMT-7172/2018-1-363
Cena: 750 Kč
Termín akce od: 27. 4. 2021 – 09:00
Termín akce do: 27. 4. 2021 – 12:30
Rozsah hodin: 4hod.
Termín začátku akce: 27. 4. 2021
Termín odevzdání přihlášek: 26. 4. 2021

Místo akce: On-line
Konkrétní místo: On-line
Kontakt: Dobroslava Paličková, e-mail: palickova@sssbrno.cz, tel. 606035094
Lektor: PhDr. Jana Petrášová