Popis vzdělávací akce

Cílem semináře je na praktických příkladech zopakovat a upozornit na změny při sestavování přiznání k dani z příjmů právnických osob za aktuální rok. Obsah semináře: - Specifické postavení PO – daňové úlevy - zákon o daních z příjmů č. 586/1991 Sb.v platném znění - daň z příjmů právnických osob - příklady vyplnění daňových přiznání PO - dotazy, závěr

Podrobnější informace

v případě, že nebude možné prezenční vzdělávání, uskuteční se školení on-line

Detaily akce

Číslo akce: AK04175
Akreditace: MSMT-27732/2019-1-924
Cena: 1 200 Kč
Termín akce od: 2. 3. 2021 - 09:00
Termín akce do: 2. 3. 2021 - 14:30
Rozsah hodin: 6hod.
Termín začátku akce: 2. 3. 2021
Termín odevzdání přihlášek: 25. 2. 2021

Místo akce: On-line
Konkrétní místo: On-line
Kontakt: Mgr. Eva Prokešová, e-mail: prokesova@sssbrno.cz, tel. 543 426 056
Lektor: Ing. Pavla Dvořáková

Na akci se nelze přihlásit.