Popis vzdělávací akce

Seminář je určen pro vedoucí školních jídelen a pro hlavní kuchařky. Bude zaměřen na legislativu (podrobný výklad vyhlášky o školním stravování), co je správná výživa, pestrost, skladba a frekvence podávaných jídel, současné hygienické předpisy (zásaddy osobní a provozní hygieny, HACCP) apod. Dále se budeme zabývat nutričními doporučeními, spotřebním košem a doplňkovou činností.

Detaily akce

Číslo akce: AK04196
Akreditace: neakreditováno
Cena: 900 Kč
Termín akce od: 14. 4. 2021 – 09:00
Termín akce do: 14. 4. 2021 – 13:00
Rozsah hodin: 5hod.
Termín začátku akce: 14. 4. 2021
Termín odevzdání přihlášek: 7. 4. 2021

Místo akce: On-line
Konkrétní místo: On-line
Kontakt: Drahomíra Ševčíková, e-mail: sevcikova@sssbrno.cz, tel. 733 500 822
Lektor: Bc. Jarmila Čožíková

Na akci se nelze přihlásit.