Popis vzdělávací akce

Pokud chceme podpořit u dětí pocit úspěšnosti, ovlivňující motivaci k učení, potřebujeme znát, které prvky rozvoje osobnosti ho ovlivňují. Účastníci semináře budou seznámeni s jednotlivými projevy SPU – dysgrafie, dysortografie, dyslexie, popř. dyskalkulie, jejich charakteristikou, jednotlivými formami, příčinami vzniku, projevy, stupni . Dále budou seznámení s příčinným pozadím pozdější školní neúspěšnosti, popř. rozvoje SPU. Seminář se zabývá vztahem rozvoje jednotlivých percepcí a SPU a také možné prevence již v MŠ.

Podrobnější informace

Akreditace MŠMT, předem obdržíte odkaz pro přihlášení na webinář.

Detaily akce

Číslo akce: AK04227
Akreditace: MSMT-27732/2019-1-924
Cena: 950 Kč
Termín akce od: 12. 4. 2021 – 13:30
Termín akce do: 12. 4. 2021 – 17:45
Rozsah hodin: 5hod.
Termín začátku akce: 12. 4. 2021
Termín odevzdání přihlášek: 6. 4. 2021

Místo akce: On-line
Konkrétní místo: On-line
Kontakt: Mgr. Radomíra Ježková, e-mail: jezkova@sssbrno.cz, tel. 734 441 511
Lektor: Mgr. Lenka Bínová

Na akci se nelze přihlásit.