Popis vzdělávací akce

Vzdělávací akce je zaměřena na rozvoj kompetencí ředitelek a učitelek MŠ vztahujících se k vytváření partnerských vztahů mezi rodinou a MŠ, zapojování rodičů do společného postupu při vzdělávání dítěte i do života školy. Obsah: 1.Funkce rodiny, její výchovné styly a právní postavení. 2.Proměny rodinného života a vliv rodiny na utváření osobnosti dítěte. 3.Vymezení spoluúčasti rodičů v RVP PV i ŠVP 4.Kompetence učitelek jako předpoklad úspěšné spolupráce s rodiči. 5.Realizace spoluúčasti v MŠ (příklady) 6.Diskuse

Podrobnější informace

Akreditace MŠMT, bude zasláno osvědčení s el. podpisem a datovým razítkem.

Detaily akce

Číslo akce: AK04228
Akreditace: MSMT-27732/2019-1-924
Cena: 1 200 Kč
Termín akce od: 22. 4. 2021 – 08:00
Termín akce do: 22. 4. 2021 – 15:30
Rozsah hodin: 8hod.
Termín začátku akce: 22. 4. 2021
Termín odevzdání přihlášek: 20. 4. 2021

Místo akce: On-line
Konkrétní místo: On-line
Kontakt: Mgr. Radomíra Ježková, e-mail: jezkova@sssbrno.cz, tel. 734 441 511
Lektor: Doc. PhDr. Zora Syslová Ph.D.

Na akci se nelze přihlásit.