Popis vzdělávací akce

Cílem je zprostředkovat pedagogům vyučovací metodu matematického objevování založeného na řešení úloh. Obsah webináře: spontánní objevování, interpretování, formulování úloh, systematické objevování, získávání a záznam dat, formulování a testování hypotéz, odůvodňování, komunikace. Tyto přístupy současně podporují individualizaci vyučovacího procesu a zohlednění různých učebních stylů žáků.

Podrobnější informace

určeno pedagogům 2. st. ZŠ a SŠ

Detaily akce

Číslo akce: AK04262
Akreditace: neakr_on-line_2020
Cena: 600 Kč
Termín akce od: 17. 3. 2021 - 09:00
Termín akce do: 17. 3. 2021 - 12:00
Rozsah hodin: 3hod.
Termín začátku akce: 17. 3. 2021
Termín odevzdání přihlášek: 10. 3. 2021

Místo akce: Brno a okolí
Konkrétní místo: on-line
Kontakt: Mgr. Eva Prokešová, e-mail: prokesova@sssbrno.cz, tel. 543 426 056
Lektor: Prof. RNDr. Jarmila Novotná CSc.