Popis vzdělávací akce

Cílem semináře je seznámení s problematikou a ukázka toho, co vše kyberšikana v praxi dokáže, jaký má dopad na oběť. Dalším cílem je upozornit na možné postupy řešení, aby se v praxi předešlo chybám, kterých se někdy pedagogové při šetření kyberšikany dopouštějí. Účastníci se seznámí se základními pojmy, co je a není kyberšikana, jaký je rozdíl mezi šikanou a kyberšikanou, možná propojenost s třídním problémem, znaky kyberšikany, typy kyberšikany a typy kyberagresorů. Pomocí kazuistik (jejich rozborem) budou upozorněni na to, jak správně reagovat na vzniklé situace, kdy co řešit, jak být ostražitý, nebagatelizovat, ani nepřehánět při zjištění problému a také budou obeznámeni s dalšími riziky ICT technologií.

Detaily akce

Číslo akce: AK04264
Akreditace: MSMT-8869/2019-1-419
Cena: 1 400 Kč
Termín akce od: 29. 4. 2021 – 08:30
Termín akce do: 29. 4. 2021 – 15:00
Rozsah hodin: 8hod.
Termín začátku akce: 29. 4. 2021
Termín odevzdání přihlášek: 23. 4. 2021

Místo akce: Brno a okolí
Konkrétní místo: Brno, Hybešova 15
Kontakt: Mgr. Eva Prokešová, e-mail: prokesova@sssbrno.cz, tel. 543 426 056
Lektor: Mgr. Helena Adamusová

Na akci se nelze přihlásit.