Popis vzdělávací akce

Seminář pro pedagogické pracovníky, který je zaměřený na otázky týkající se připravenosti předškoláků na vstup do ZŠ, v návaznosti na sestavení odpovídající úrovně zápisů do ZŠ pedagogem. Obsahová náplň zápisů do ZŠ – klíčové oblasti školní zralosti – zjišťování schopností a dovedností. Komunikace učitel-rodič u zápisů – informovat rodiče, na jakých dovednostech dítěte je před vstupem do školy ještě nutné zapracovat, v jakých oblastech již dítě splňuje vývojové ukazatele před vstupem do ZŠ. Schopnost učitele korigovat různá zkreslení při probíhajícím zápisu – neschopnost, či nezájem dítěte se zabývat v daném okamžiku určitým úkolem, adaptační obtíže, úzkost, menší míra komunikace. Nevhodně, chybně zvolený obsah zápisů jako prověrky znalostí čtení, psaní a počítání, které jsou součástí až osnov ŠVP pro první ročník. Nabídka konkrétních úkolů s metodickým vysvětlením, jakým způsobem dítěti úkol zadávat, proč a co daná oblast zjišťuje.

Podrobnější informace

Cílem semináře je podat účastníkům informace o tom, jak by měl vypadat školsky zralý předškolák, jeho systematická příprava a vedení v rámci MŠ.

Detaily akce

Číslo akce: AK04270
Akreditace: MSMT-32211/2020-2-832
Cena: 1 400 Kč
Termín akce od: 15. 12. 2021 - 08:30
Termín akce do: 15. 12. 2021 - 14:30
Rozsah hodin: 8hod.
Termín začátku akce: 15. 12. 2021
Termín odevzdání přihlášek: 8. 12. 2021

Místo akce: Znojmo a okolí
Konkrétní místo: Znojmo, Jana Palacha 11
Kontakt: Mgr. Hana Hanzalová, e-mail: hanzalova@sssbrno.cz, tel. 603 228 730
Lektor: Mgr. Lenka Bínová