Popis vzdělávací akce

Ucelená metodika aplikovaná v praxi již přes 10 let. A/ Frontální část: vysvětlíme si základ spolupráce kmenového učitele daného postupného ročníku s reedukujícím pedagogem v rámci inkluze. –Postřehování –Zraková percepce –Sluchová percepce –Prostorová a pravolevá orientace. B/ Individuální část: zaměřená na individuální problematiku dítěte v rámci samostatných cvičení pod přímým vedením reedukujícího pedagoga. Ukázka jednotlivých cvičení, vysvětlení v návaznosti na frontální část. Seznámení s možností reedukačního plánu a jeho vyhodnocování, jako přílohy k plánu pedagogické podpory.

Podrobnější informace

Určeno pro učitele 1. a 2. st. ZŠ, výchovné poradce, pracovníky PPP, SPC, logopedy.

Detaily akce

Číslo akce: AK04277
Doporučeno pro:
Akreditace: MSMT-32211/2020-2-832
Cena: 1 350 Kč
Termín akce od: 30. 8. 2021 – 12:30
Termín akce do: 30. 8. 2021 – 18:30
Rozsah hodin: 8hod.
Termín začátku akce: 30. 8. 2021
Termín odevzdání přihlášek: 23. 8. 2021

Místo akce: Brno a okolí
Konkrétní místo: Brno, Hybešova 15
Kontakt: Mgr. Ivo Prokeš, e-mail: prokes@sssbrno.cz, tel. 543 426 037
Lektor: Yveta Heyrovská