Popis vzdělávací akce

Pojem klima ve třídě a ve škole a s mechanismy, které toto klima ovlivňují. Funkce třídního učitele a jeho role při ovlivňování klimatu ve třídě. Možnosti diagnostikování a ovlivňování třídního klimatu. Způsoby budování vlastní autority pedagoga a dobrých vztahů s žáky. Rozvoj kooperace a sociálních dovedností pro kooperaci. Faktory, které podporují spolupráci, přátelství, toleranci. Posilování pozitivních vrstevnických vztahů mezi žáky a posilování vztahu pedagog – žák (včetn vytváření a využití dohod mezi žáky a učiteli a dalšími možnými stranami. Aktuální nové pohledy na výuku, soužití a spolupráci ve škole ve světle RVP.

Podrobnější informace

Účastníci se seznámí s tím, jakým způsobem je možné rozvíjet dovednosti a kompetence, které vedou k efektivní výuce, k tvorbě pozitivního klimatu ve třídě a ve škole a k prevenci negativních jevů ve školním prostředí. Budou jim představeny nástroje pro pozitivní ovlivňování žáka a třídního kolektivu, seznámí se s různými styly vedení a různými typy autorit a jejich vlivu na třídní klima.

Detaily akce

Číslo akce: AK04281
Akreditace: neakr_on-line_2021
Cena: 1 000 Kč
Termín akce od: 13. 10. 2021 – 09:00
Termín akce do: 13. 10. 2021 – 15:30
Rozsah hodin: 8hod.
Termín začátku akce: 13. 10. 2021
Termín odevzdání přihlášek: 6. 10. 2021

Místo akce: Znojmo a okolí
Konkrétní místo: Znojmo, Jana Palacha 11
Kontakt: Mgr. Hana Hanzalová, e-mail: hanzalova@sssbrno.cz, tel. 603 228 730
Lektor: Mgr. Rastislav Jankula