Popis vzdělávací akce

Cyklus stavebnicově řešených didaktických seminářů, který na širších tematických blocích ukazuje hlavní tendence a kontury daného období. Jeho těžiště je v praktických ukázkách a důraz na metodických a didaktických postupech, jak historická fakta předat a jak si osvojené vědomosti upevnit.

Podrobnější informace

1. Velký bratr - Seminář přibližuje události zlomového roku 1968, jeho název vychází z textu Krylovy písně. V programu se objeví dobové fotografie i prezidentův dopis, muzikálová hudba i tabulka výzkumu veřejného mínění. 2. Normalizace - Krátké období, dlouhé stíny. Léta 1970–1988. Období rezignace i emigrace, strachu i tajeného odporu. Poučení i Charta. Kulisy reálného socialismu přiblížené formou vernisáže i týmové hry, rozbor dokumentů i písničkových textů.

Detaily akce

Číslo akce: AK04286
Akreditace: MSMT-32211/2020-2-832
Cena: 1 100 Kč
Termín akce od: 5. 5. 2021 – 08:00
Termín akce do: 5. 5. 2021 – 14:30
Rozsah hodin: 8hod.
Termín začátku akce: 5. 5. 2021
Termín odevzdání přihlášek: 7. 5. 2021

Místo akce: On-line
Konkrétní místo: On-line
Kontakt: Ing. Michal Slezák, e-mail: slezak@sssbrno.cz, tel. 733 585 873
Lektor: Mgr. Ivan Bauer