Popis vzdělávací akce

Toto studium si klade za cíl prohloubit a rozšířit vědomosti a dovednosti učitelů pro práci s dětmi s rizikem vzniku sociálně nežádoucího chování, a to jak s jednotlivcem, tak se skupinou (třídou). Připravit školní metodiky prevence tak, aby dokázali sami vyhledávat tyto žáky, doporučovat pro žáky i třídy odborné intervence, spolupracovat se školskými poradenskými zařízeními a institucemi specializovanými na práci s rizikovou mládeží.

Podrobnější informace

výborně hodnocené, praktické studium vedené zkušenými lektory z praxe.

Detaily akce

Číslo akce: AK04293
Doporučeno pro:
Akreditace: MSMT-40272/2020-2-1023
Cena: 18 000 Kč
Termín akce od: 10. 9. 2021 – 08:00
Termín akce do: 3. 6. 2022 – 15:00
Rozsah hodin: 250hod.
Termín začátku akce: 10. 9. 2021
Termín odevzdání přihlášek: 31. 8. 2021

Místo akce: Brno a okolí
Konkrétní místo: Brno, Hybešova 15
Kontakt: Ing. Michal Slezák, e-mail: slezak@sssbrno.cz, tel. 733 585 873
Lektor: Mgr. Monika Struhárová (Fojtáchová), Mgr. Helena Adamusová, Mgr. Renata Ježková