Popis vzdělávací akce

Seminář zprostředkuje pedagogům různé návody, jak pracovat se třídou, např. řešení konfliktů, řešení problémů, naučit žáky rozvíjet dovednosti komunikační, seberegulační nebo sebepoznávací, atd. Součástí semináře je soubor vybraných technik s metodikou pro náplň třídnické hodiny (seznamovací, tvorba pravidel, sebepoznávací, sebeprosazovací, na podporu spolupráce, komunikace, koheze, atd.).

Podrobnější informace

Třídnické hodiny poskytují pedagogům možnost pravidelné práce se vztahy uvnitř třídy. V rámci třídnické hodiny se může cíleně pracovat se vztahy ve třídě a rozvíjet osobnostní či sociální dovednosti žáků. Pomocí třídnické hodiny je možné řešit aktuální problémy třídy. Tento způsob práce se třídou je prevencí sociálně nežádoucích jevů a současně přináší možnost účinné intervence.

Detaily akce

Číslo akce: AK04296
Akreditace: MSMT-40272/2020-2-1023
Cena: 1 200 Kč
Termín akce od: 27. 4. 2021 – 08:00
Termín akce do: 27. 4. 2021 – 14:30
Rozsah hodin: 8hod.
Termín začátku akce: 27. 4. 2021
Termín odevzdání přihlášek: 20. 4. 2021

Místo akce: Brno a okolí
Konkrétní místo: Brno, Hybešova 15
Kontakt: Ing. Michal Slezák, e-mail: slezak@sssbrno.cz, tel. 733 585 873
Lektor: Mgr. Helena Adamusová