Popis vzdělávací akce

Legislativa, směrnice, tvorba, zásady a čerpání, hospodaření s FKSP. Novela vyhlášky FKSP – rozšíření čerpání fondu Vyplácení peněz v hotovosti, jak správně musí znít účetní doklady pro čerpání z FKSP. Poskytování zápůjček, příspěvků a darů z fondu, zdaňování plnění z fondu. Nejčastější chyby čerpání fondu.

Podrobnější informace

V případě, že nebude povolena prezenční výuka, bude realizováno online formou.

Detaily akce

Číslo akce: AK04310
Akreditace: neakreditováno 2020
Cena: 950 Kč
Termín akce od: 13. 4. 2021 – 09:00
Termín akce do: 13. 4. 2021 – 13:15
Rozsah hodin: 5hod.
Termín začátku akce: 13. 4. 2021
Termín odevzdání přihlášek: 6. 4. 2021

Místo akce: Brno a okolí
Konkrétní místo: Brno, Hybešova 15
Kontakt: Dana Koláčková, e-mail: kolackova@sssbrno.cz, tel. 543 426 060
Lektor: Bc. Lenka Vídeňská

Na akci se nelze přihlásit.