Popis vzdělávací akce

Pravidla pro příspěvkové organizace zřizované ÚSC vyplývající ze zákona č. 250/2000 Sb. Kalkulace výkonů doplňkové činnosti Rozdělení společných nákladů na hlavní a doplňkovou činnost podle vnitřní směrnice k hospodaření PO Zobrazení doplňkové činnosti v účetní závěrce Použití výsledku hospodaření z doplňkové činnosti Doplňková činnost vstupuje do základu daně z příjmů právnických osob – výpočet základu daně

Podrobnější informace

V případě, že nebude povolena prezenční výuka, bude realizováno online formou.

Detaily akce

Číslo akce: AK04311
Akreditace: neakreditováno_2019
Cena: 950 Kč
Termín akce od: 27. 4. 2021 – 09:00
Termín akce do: 27. 4. 2021 – 13:15
Rozsah hodin: 5hod.
Termín začátku akce: 27. 4. 2021
Termín odevzdání přihlášek: 20. 4. 2021

Místo akce: Brno a okolí
Konkrétní místo: Brno, Hybešova 15
Kontakt: Dana Koláčková, e-mail: kolackova@sssbrno.cz, tel. 543 426 060
Lektor: Bc. Lenka Vídeňská