Popis vzdělávací akce

Cílem semináře je nabídnout účastníkům způsob, jak pomocí technik osobnostně sociální výchovy a zpětné vazby dosáhnout bezpečného prostředí ve třídě a nastolit pravidla spolužití. Děti si tak mohou lépe zvyknout na nové prostředí, najít si kamarády, poznat se s učitelem. Učitel se svým chováním a jednáním významně podílí na klimatu třídy a potažmo na klimatu školy.

Podrobnější informace

Obsah: Cíle a struktura adaptačního programu Ukázky a praktické zažití aktivit s prvky osobnostně sociální výchovy zacílené na poznávání se, komunikaci, spolupráci Role učitele ve třídě – reflexe k technikám, pravidla zpětné vazby Vytváření jednoduchých pravidel spolužití Komunikace (učitel – žák – asistent – rodič) Řešení konfliktů Závěrečná reflexe

Detaily akce

Číslo akce: AK04320
Doporučeno pro:
Akreditace: MSMT-15048/2018-1-610
Cena: 1 200 Kč
Termín akce od: 27. 8. 2021 – 09:00
Termín akce do: 27. 8. 2021 – 15:00
Rozsah hodin: 8hod.
Termín začátku akce: 27. 8. 2021
Termín odevzdání přihlášek: 23. 8. 2021

Místo akce: Brno a okolí
Konkrétní místo: Brno, Hybešova 15
Kontakt: Ing. Dagmar Simandelová, e-mail: simandelova@sssbrno.cz, tel. 543 426 063
Lektor: Mgr. Iveta Kučerová