Popis vzdělávací akce

Webinář nabízí praktické ukázky metod, pracovních postupů, využívání nástrojů a pomůcek při práci se základními materiály. Pomocí získaných informací a praktického zkoušení aktivit se může účastník semináře kvalitně připravit na začlenění polytechnické výchovy do vzdělávacího procesu ve svém vzdělávacím zařízení.

Podrobnější informace

Webinář je určen pro pedagogy 1. st. ZŠ, pedagogy volného času a vychovatele ŠD a ŠK. Webinář proběhne ve 4 blocích po 1,5 hod. Mezi jednotlivými bloky bude 0,5 hod. pauza.

Detaily akce

Číslo akce: AK04323
Akreditace: MSMT-27732/2019-1-924
Cena: 1 450 Kč
Termín akce od: 14. 4. 2021 – 08:30
Termín akce do: 14. 4. 2021 – 16:00
Rozsah hodin: 8hod.
Termín začátku akce: 14. 4. 2021
Termín odevzdání přihlášek: 7. 4. 2021

Místo akce: On-line
Konkrétní místo: On-line
Kontakt: Ing. Dagmar Simandelová, e-mail: simandelova@sssbrno.cz, tel. 543 426 063
Lektor: Mgr. Zdenka Štefanidesová

Na akci se nelze přihlásit.