Popis vzdělávací akce

Účastníci se seznámí se základním přehledem pojmů propojujících čtenářskou gramotnost se sociální tematikou (čtenářství, čtenářská gramotnost, strategické čtení, dovednostní čtení, metakognice, abstraktní myšlení, aplikace čtenářských dovedností, kniha života, teorie attachmentu, sociální klima skupiny, sociální role ve skupině, vztahy a vzorce chování). Aktivity jsou zaměřeny na dekódování a porozumění textu v prostředí sociálního příběhu a na provázanost se skutečnými vztahovými situacemi, se kterými se děti potkávají ve třídním kolektivu při každodenních aktivitách. Typem představovaných aktivit budou pedagogové motivování ke způsobu práce s žáky, která podporuje vznik tzv. dílen čtení, které předpokládají aktivní práci s knihou po celý školní rok. To vede k rozvoji individuálních čtenářských dovedností a k přirozené spolupráci žáků nad literárním textem. Během semináře se účastníci seznámí s texty české i světové literatury.

Podrobnější informace

Webinář bude rozdělen do dvou dnů: 4.3.2021 9:00-12:30 hod. a 5.3.2021 9:00-12:30 hod. Akreditováno pro MŠ, ZŠ 1. stupeň, ZUŠ, asistenti pedagoga, pedagogy SVČ, vychovatele školských zařízení.

Detaily akce

Číslo akce: AK04324
Akreditace: MSMT-27732/2019-1-924
Cena: 1 450 Kč
Termín akce od: 4. 3. 2021 - 09:00
Termín akce do: 4. 3. 2021 - 12:30
Rozsah hodin: 8hod.
Termín začátku akce: 4. 3. 2021
Termín odevzdání přihlášek: 19. 2. 2021

Místo akce: On-line
Konkrétní místo: On-line
Kontakt: Ing. Dagmar Simandelová, e-mail: simandelova@sssbrno.cz, tel. 543 426 063
Lektor: Mgr. Zdenka Štefanidesová

Na akci se nelze přihlásit.